Reklamacje

Warunki przyjęcia towaru do reklamacji

 

  1.  Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 od zakupu towaru - dotyczy wad widocznych. W pozostałych przypadkach proszę postępować zgodnie z wytycznymi producenta.

  2. Zgłoszenie reklamacji musi być opatrzone formularzem reklamacyjnym (wzory w załączniku)

  3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT) oraz jeżeli tak wynika z gwarancji producenta Karta gwarancyjna (wypełniona, wraz z nr seryjnym urządzenia – jeżeli takowe posiada)

  4. W momencie składania reklamacji klient musi dostarczyć również reklamowany produkt do sklepu. Wyjątek stanowią produkty, których charakter lub montaż uniemożliwia transport – w takim wypadku nasz doradca poinformuje Cię o dalszym postępowaniu.

  • towar powinien być dostarczony w starannym opakowaniu, najlepiej w oryginalnym, zabezpieczającym przed uszkodzeniem.

  • powinien być (w miarę możliwości) czysty

  • towary zawierające płyny techniczne (np. pilarki i kosiarki spalinowe) muszą byż ich pozbawione (paliwa oleje)

  1. Osoba odpowiedzialna za zwroty i reklamacje w sklepie internetowym DOM i Hobby przekazuje potwierdzenie zgłoszenia produktu do reklamacji oraz – na bieżąco – informuje o przebiegu procesu.

  2. W razie wątpliwości prosimy o kontakt rekamacje@domihobby.pl

 

 

Formularz Reklamacji Towarów
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl